Η εταιρία μας ιδρύθηκε το 1993 από στελέχη με πολυετή εμπειρία στη βιομηχανία και κύριο αντικείμενο τις εφαρμογές προστασίας περιβάλλοντος.

Με γνώμονα την επιτακτική ανάγκη μείωσης των εκπομπόμενων ρύπων καθώς και την τήρηση των ευρωπαικών κανονισμών προσφέρουμε καινοτόμες και εξειδικευμένες λύσεις στους πελάτες μας .

Οι κύριες δραστηριότητες της εταίριας περιλαμβάνουν την μελέτη, προμήθεια , κατασκευή και εγκατάσταση συστημάτων αποκονίωσης, υγράς διήθησης καθώς και πνευματικής ή μηχανικής μεταφοράς.

Σε συνεργασία με ονομαστούς ευρωπαϊκούς οίκους αναπτύσουμε,κατασκευάζουμε και τοποθετούμε έτοιμα προς λειτουργία συστήματα και εγκαταστάσεις σύμφωνα με τις υψηλότερες προδιαγραφές.

Τα προϊόντα μας έχουν άμεση εφαρμογή μεταξύ άλλων στην βιομηχανία τσιμέντου, αδρανών υλικών, μεταλλουργική και μεταλευτική βιομηχανία, χημική βιομηχανία καθώς και σε ενεργειακά κέντρα και στην επεξεργασία απορρημάτων.

Η δραστηριότητά μας δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση και τοποθέτηση των εγκαταστάσεων, αλλα περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσίων όπως θέση των εκαταστάσεων σε λειτουργία, εκπαίδευση προσωπικού, μέτρα βελτίωσης της παραγωγικής διαδικασίας, μετρήσεις και υποστήριξη των εγκαταστάσεων μετά την πώληση.